دانلود کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول حسن شعبانی PDF

دانلود کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول دکتر حسن شعبانی PDF

دانلود کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول PDF نوشته حسن شعبانی حال برای شما در فایل خونه آماده شده است. در مراحل فعالیت های آموزشی، معلمان و مدیران مدارس عناصر اصلی و کلیدی و مهم تغییر و تحول نیروی انسانی به حساب می آیند. به همین دلیل باید از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار باشند. معلمانی کارآمد و اثربخش هستند که با نظریه ها، مبانی، اصول و روش های تعلیم و تربیت آشنا باشند، و با بینشی هنرمندانه و اقتضایی محیطی را بوجود بیاورند که به جای انتقال اطلاعات و تحمیل اندیشه، احساس امنیت، شایستگی، خودکنترلی، و خودتحولی را در دانش آموزان تقویت کنند و رشد دهند تا آنها بتوانند شخصاً معمار تعلیم و تربیت خود باشند.

 

خرید pdf کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول حسن شعبانی

کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول در قالب pdf

دانلود رایگان کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول حسن شعبانی

کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول pdf

دانلود کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول حسن شعبانی

 

فهرست مطالب کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی حسن شعبانی:

فصل اول: مبانی نظری یادگیری

فصل دوم: مبانی نظری تدریس

فصل سوم: ارتباط و نقش آن در فرآیند تدریس

و …

فصل یازدهم: روش های آموزشی انفرادی

 

این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت نمایید

دانلود کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی علی اکبر سیف PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0