دانلود کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ آدل اذر PDF

دانلود کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 آدل اذر PDF - فایل خونه

فایل کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ نوشته آدل اذر در فایل خونه برای شما آماده شده است. در بسیاری از عرصه های کاربردی، پژوهشگران در صدد تعیین پارامترهای جامعه اند؛ ولی دسترسی به آنها به طور مستقیم با سرشماری جامعه آماری امکان پذیر نیست. در چنین موقعیتهایی، پژوهشگران ناچارند برای برداشت پارامترهای موردنظر به نمونه هایی از جوامع آماری بسندگی کنند. علامت بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از آمارگیری را پارامتر می نامند. در مقابل شاخص به دست آمده از یک نمونه تصادفی n تایی از جامعه را آماره نامیده اند. همانطور که در فصل اول نیز بیان شد یکی از مهم ترین جنبه های آمار نتیجه رسان تعمیم اطلاعات از بالای آماره به پارامتر است. هم اکنون میتوانید این فایل را از فایل خونه دریافت نمایید.

 

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت pdf

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت تحلیل آماری

دانلود آمار و کاربرد آن در مدیریت

PDF آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

فهرست مطالب کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت تحلیل آماری عادل آذر:

فصل نهم: نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری
فصل دهم: تخمین آماری
فصل یازدهم: آزمون فرض آماری
فصل دوازدهم: تحلیل واریانس
فصل سیزدهم: رگرسیون خطی ساده و همبستگی
فصل چهاردهم: رگرسیون چندگانه و غیر خطی
فصل پانزدهم: کاربردهای آزمون کای- مربع در مدیریت
فصل شانزدهم: روشهای ناپارامتری
فصل هفدهم: تجزیه و تحلیل سریهای زمانی و و مدلهای پیش بینی
فصل هجدهم: نظریه تصمیم


این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت نمایید

کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه اسفندیار فرج وند 

 
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0