دانلود کتاب مبانی شیمی آلی عیسی یاوری PDF

دانلود کتاب مبانی شیمی آلی عیسی یاوری PDF

دانلود کتاب مبانی شیمی آلی PDF نوشته عیسی یاوری حال برای شما در فایل خونه آماده شده است. شیمی آلی در همه زندگی ما انسان ها وجود دارد و واکنش و برهمکنش مولکول‌های آلی امکان دیدن، بو کردن و غلبه بر ترس را به ما میدهند. شیمی آلی مولکول هایی برای درمان بیماری‌ها، دفع آفت‌های کشاورزی، و تمیز کردن لباس‌ها در اختیار ما انسان ها قرار میدهد. کنجکاوی در مورد حیات و موجودات زنده نیازمند داشتن درک بنیادی از شیمی آلی است.

 

خرید pdf کتاب مبانی شیمی آلی عیسی یاوری

کتاب مبانی شیمی آلی در قالب pdf

دانلود رایگان کتاب مبانی شیمی آلی عیسی یاوری

کتاب مبانی شیمی آلی عیسی یاوری

دانلود کتاب مبانی شیمی آلی

 

فهرست مطالب مبانی شیمی آلی عیسی یاوری :

ساختار و پیونده اسیدها و بازها ۱

ماهیت مولکول های آلی ۳۴

ماهیت واکنش های آلی آلکن ها ۷۴

واکنش های آلکان ها و آلکین ها ۱۰۴

ترکیبات آروماتیک ۱۴۰

شیمی فضایی ۱۷۲

الکیل هالیدها ۲۰۳

الكلها، قبولها، اثرها ۲۳۳

آلدهیدها و کتون‌ها واکنش‌های افزایشی هسته دوستی ۲۶۵

کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آنها ۲۹۸

واکنش های جانشینی آلفا کربونیل و واکنش های تراکمی ۳۴۵

آمين ها ۳۷۷

میان پرده نقشه راه واکنشهای شیمیایی ۴۰۴

تعیین ساختار مولکولی ۴۰۶

زیست مولکول ها، کربوهیدارت ها ۴۴۳

زیست مولکولها آمینو اسیدها پپتیدها و پروتئین ها ۴۷۷

زیست مولکول ها لیپیدها و نوکلئیک اسیدها ۵۱۲

شیمی آلی مسیرهای متابولیکی ۵۴۷

پیوست آ: نامگذاری ترکیب‌های آلی چند عاملی

پیوست ب: واژه نامه

پیوست ج: پاسخ برخی از مسائل متن کتاب

و…

 

این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت نمایید

دانلود کتاب مبانی مدیریت اسلامی محمدرضا سرمدی PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0