دانلود کتاب روش و فنون تدریس امان الله صفوی PDF

دانلود کتاب روش و فنون تدریس امون الله صفوی PDF - فایل خونه

فایل کتاب روش و فنون تدریس نوشته امان الله صفوی در فایل خونه برای شما آماده شده است. یکی از درس های مهم و کلیدی در دوره تربیت معلم همین درس کلیات روش ها و فنون تدریس است که برای عموم رشته ها در نظر گرفته شده است  این درس دارای دو جنبه نظری و علمی است که باید به موازات هم آوخته شوند. هم اکنون میتوانید این فایل را از فایل خونه دریافت نمایید.

 

Pdf روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس کتاب

 روش ها و فنون تدریس امان الله صفوی pdf

روش ها و فنون تدریس امان الله صفوی

PDF روش ها و فنون تدریس

 

فهرست مطالب کتاب روش ها و فنون تدریس امان الله صفوی:

کلیات
فصل اول: هدف در آموزش و پرورش
فصل دوم: روشها و فنون تدریس
فصل سوم: مهارتهای فرایند تدریس
فصل چهارم: الگوهای طرح درس
فصل پنجم: الگوهای جدید تدریس


این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت

کتاب پزشک قانونی فرامرز گودرزی 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0