دانلود کتاب قطعات و مدارات الکترونیک روبرت بویل و لوئیس نشلسکی جلد دوم ترجمه سپیدنام PDF

دانلود کتاب قطعات و مدارات الکترونیک روبرت بویل و لوئیس نشلسکی جلد دوم ترجمه سپیدنام PDF - فایل خونه

فایل کتاب قطعات و مدارات الکترونیک جلد دوم نوشته روبرت بویل و لوئیس نشلسکی ترجمه سپیدنام برای شما آماده شده است. تاکنون تحلیل به فرکانس ویژه ای محدود می شد. در تقویت کننده، تحلیل برای فرکانس صورت می گرفت که در آن تاثیر عناصر خازنی نادیده گرفته می شد و درباره آن دسته از تقویت کننده ها بررسی صورت می گرفت که فقط اجزای مقاومتی و منابع مستقل را شامل می شدند. هم اکنون میتوانید این فایل را از فایل خونه دریافت نمایید.

 

دانلود قطعات و مدارات الکترونیک جلد دوم

دانلود کتاب قطعات و مدارات الکترونیک لوئیس نشلسکی

دانلود کتاب قطعات و مدارات الکترونیک PDF

دانلود کتاب قطعات و مدارات الکترونیک روبرت بویل

دانلود کتاب قطعات و مدارات الکترونیک سپیدنام

 

فهرست مطالب کتاب قطعات و مدارات الکترونیک روبرت بویل و لوئیس نشلسکی جلد دوم ترجمه سپیدنام:

فصل یازدهم: پاسخ فرکانسی BJT و JFET

فصل دوازدهم: پیکربندیهای مرکب

فصل سیزدهم: تکنیک های ساخت مدارات مجزا و مجتمع

فصل چهاردهم: تقویت کننده های عملیاتی

فصل پانزدهم: کاربردهای op-amp

و …

 

این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت نمایید

کتاب قطعه ها و مدارهای الکترونیکی محمدرضا آزادی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0