دانلود کتاب الکتروشیمی تجزیه ای مهدی گلابی PDF

دانلود کتاب الکتروشیمی تجزیه ای مهدی گلابی PDF

دانلود کتاب الکتروشیمی تجزیه ای PDF نوشته مهدی گلابی حال برای شما در فایل خونه آماده شده است. یکی از ویژگی های بی نظیر روش های الکتروشیمی تجزیه ای گستردگی دامنه کارآیی آنها میباشد، به صورتی که علاوه بر امکان کاربرد آنها بطور روش های مستقل، می توان از آنها برای آشکارسازی نتایج بعضی از پدیده های فیزیکی و شیمیایی استفاده کرد. درحال حاضر محدوده الکتروشیمی تجزیه ای از معدود روش های کلاسیک مانند پتانسیومتری، آمپرومتری، پلاروگرافی، هدایت سنجی و ترسیب الکتریکی بالاتر رفته و روش های جدیدتری که میوه مخلوط کردن اطلاعات الکتروشیمیایی با تکنولوژی مدرن الکترونیک است بوجود آمده است.

 

خرید pdf کتاب الکتروشیمی تجزیه ای مهدی گلابی

کتاب الکتروشیمی تجزیه ای در قالب pdf

دانلود رایگان کتاب الکتروشیمی تجزیه ای مهدی گلابی

کتاب الکتروشیمی تجزیه ای

دانلود کتاب الکتروشیمی تجزیه ای مهدی گلابی

 

فهرست مطالب کتاب مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه مهدی گلابی:

فصل یک: مقدمه

فصل دو: اندازه گیری های الکتروشیمیایی

فصل سه: پتانسیومتری

فصل چهار: ولتامتری: ۱- پلاروگرافی

فصل پنج: ولتامتری: ۲- پلاروگرافی پالس و موج مربعی

فصل شش: ولتامتری: ۳- AC پلاروگرافی

فصل هفت: ولتامتری: ۴- روبش خطی

فصل هشت: ولتامتری: ۵- انتشار متناهی

فصل نه: روش های با جریان کنترل شده

فصل ده: روش های توام با همرفت : ۱- ترسیب الکتریکی و کولومتری

فصل یازده: روش های توام با همرفت : ۱- ولتامتری هیدرودینامیک

فصل دوازده: تجزیه با عاری سازی

فصل سیزده: هدایت سنجی

فصل چهارده: روش های نوری-الکتروشیمیایی

فصل پانزده: فنون اندازه گیری

فصل شانزده: برخی حالت های پدیده انتشار

فصل هفده: دستگاه های الکترونیکی

 

این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت نمایید

دانلود کتاب آشنایی با معماری جهان محمد ابراهیم زارعی PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0