دانلود کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری PDF

دانلود کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری PDF

دانلود کتاب داده کاوی و کشف دانش PDF نوشته مهدی غضنفری حال برای شما در فایل خونه آماده شده است. این کتاب که توسط نویسنده بزرگ و معروف مهدی غضنفری که برای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و آسانی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﺪل ها و روش های ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن درست کنند. از سمت دﯾﮕﺮی هم اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را بلد نیستند هم میتواند ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده باشد.

 

خرید pdf کتاب داده کاوی و کشف دانش

کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری در قالب pdf

دانلود رایگان کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری

کتاب داده کاوی و کشف دانش مهدی غضنفری pdf

دانلود کتاب داده کاوی و کشف دانش

 

این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت نمایید

دانلود کتاب حل المسائل مبانی آمار ریاضی احمد پارسیان PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0