دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم عبدالله شمس PDF

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم عبدالله شمس PDF

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم PDF نوشته عبدالله شمس حال برای شما در فایل خونه آماده شده است. در جلد نخست کتاب آیین دادرسی مدنی پس از «تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی خصوصیات قوانین آن» بررسی شد. «سازمان قضاوتی ایران» در بخش نخست و «دعوا، شرایط اقامه و انواع آن» در بخش دوم همان کتاب مطالعه شود. بخش سوم کتاب ذکر شده به «صلاحیت مراجع حقوقی» اختصاص یافت و «دفاع یا پاسخ های خوانده» موضوع بخش چهارم آن قرار گرفت. ۲٫جلد دوم کتاب ذکر شده به دو بخش تقسیم شده است: در قسمت ابتدایی اقامه ی دعوا دادرسی و تصمیمات (اعمال) محاکم مطالعه شود؛ البته با این تأکید که دادرسی مورد مطالعه در آن دادرسی ساده و بدون طواری میباشد و با این وعده که «طواری دادرسی» امور اتفاقی در جلد سوم بررسی شود در عین حال طرق شکایت از آراه، در بخش دوم همان جلد دوم آورده شود. ۳٫ در این جلد بنابراین عمل به وعده ی ذکر شده باید نخستین گام باشد. در همین راستا در بخش نخست کتاب طواری دادرسی امور اتفاقی چه ناشی از ادله یا غیر آن باشد مطالعه میشود اما در بخش دوم به آیینهای مخصوص پرداخته شده است.

 

خرید pdf کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم عبدالله شمس

کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم در قالب pdf

دانلود رایگان کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم عبدالله شمس

کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم عبدالله شمس

 

فهرست مطالب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم عبدالله شمس :

مقدمه – تقسيم عنوان ها

بخش نخست – طواری دادرسی (امور اتفاقی)

فصل نخست – طواری غیر مربوط به ادله

مبحث نخست – ایرادات امتناع از رسیدگی و احاله ی پرونده

مبحث دوم – طواری ناشی از دعاوی طاری

مبحث سوم – طواری مربوط به جریان دادرسی

گفتار نخست – توام و تفکیک نمودن دعاوی

گفتار دوم – توقیف دادرسی

گفتار سوم – زوال دادرسی و دعوا

فصل دوم – طواری مربوط به ادله

مبحث نخست – کلیات

گفتار نخست – مفاهیم عام

گفتار دوم – ویژگیهای عام حقوق ادله

گفتار سوم – اقامه فراهم آوردن و به کار بردن دلیل

گفتار چهارم – قلمرو قوانین حاکم بر دلیل در زمان

مبحث دوم – اسناد

مبحث سوم – گواهي

مبحث چهارم – سوگند (قسم)

مبحث پنجم – اقرار

مبحث ششم – کارشناسی

مبحث هفتم – معاینه ی محل و تحقیق محلی

مبحث هشتم – امارات، اصطلاحات و مفاهیم مشابه

 

این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت نمایید

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا نهضت صالحیان PDF

به این کتاب امتیاز دهید 😍
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0