دانلود کتاب حقوق تجارت ۴ ورشکستگی و تصفیه ربیعا اسکینی PDF

 دانلود کتاب حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه ربیعا اسکینی - فایل خونه

فایل کتاب حقوق تجارت ۴ ورشکستگی و تصفیه نوشته ربیعا اسکینی در فایل خونه برای شما آماده شده است. تالیف کتاب حاضر با توجه به موارد مذکور صورت گرفته است و در این راستا نگارنده زمان تجزیه و تحلیل حقوقی ایران کوشش نموده نارسایی‌ها و احیاناً عواقب نامطلوب اجرای بعضی موارد موجود را گوشزد کند. امید است که این اثر با همه کمبودهایش، مطلوب طبع خوانندگان قرار گیرد.  هم اکنون میتوانید این فایل را از فایل خونه دریافت نمایید.

 

کتاب حقوق تجارت ۴ ربیعا اسکینی

کتاب حقوق تجارت ورشکستگی 

کتاب حقوق تجارت ربیعا اسکینی ورشکستگی 

کتاب حقوق تجارت ۴ ربیعا اسکینی pdf

حقوق تجارت ۴ ربیعا اسکینی

 

فهرست مطالب کتاب حقوق تجارت ۴ ورشکستگی و تصفیه ربیعا اسکینی : 

بخش اول : ورشکستگی 

فصل ۱: تحقق ورشکستگی

فصل ۲: احراز ورشکستگی

فصل ۳: آثار ورشکستگی

بخش دوم : تصفیه امور ورشکسته 

فصل ۱: ارگانهای تصفیه به موجب قانون تجارت

فصل ۲: ارگان های تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

 

این کتاب را نیز میتوانید از فایل خونه دریافت نمایید

کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهدی نظرپور

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0